Provförutsättningar olika för dyslexielever

Mellanstadiebarn med svår dyslexi behandlas olika vid de nationella proven. En del får hjälpmedel och en del inte, beroende på vilken skola de går på. Det visar en undersökning av TV4.


Förra året bestämde Skolverket att de elever som tidigare använt sig av talsyntes under Nationella provets läsförståelsedel inte längre bör få göra det. Många skolor följer nu motvilligt de nya reglerna.

Vissa skolor i Sverige går däremot emot Skolverkets hänvisningar.

7 procent av 300 skolor som TV4 undersökt låter sina elever med dyslexi använda hjälpmedel på läsförståelseprovet trots allt. Något som skapar missvisande resultat menar många rektorer.