Fakta

Vad är dyskalkyli?

En person som har dyskalkyli har räknesvårigheter. Detta kan ge svårigheter i skolan, men även i vardagen så som att läsa busstidtabeller, komma ihåg telefonnummer eller räkna ut vad du ska betala i matbutiken.

Test för dyskalkyli

Misstänker du att du har dyskalkyli?

Utredning

Vid en utredning får du göra olika tester hos en logoped

Hjälpmedel

Strategier och hjälpmedel i skolan och vid prov

Dyslexi

Svårt att skriva, stava och förstå en skriven text