Ögonen kan ge besked om dyslexi

Dyslexi upptäcks oftast först i mellan- eller högstadiet. Men med hjälp av en ny metod som mäter ögonrörelser kan dessa problem fångas upp mycket tidigare.


Ögonen kan ge besked om dyslexiForskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har arbetat fram en ny metod för att barn med läs- och skrivsvårigheter ska upptäckas tidigare. Forskning visar nämligen att om ett barn har läs- och skrivsvårigheter så hjälper insatserna mer ju tidigare de sätts in.

Metoden bygger på att analysera barnets ögonrörelser med hjälp av en kamera när barnet läser. Testet tar mindre än en minut.

Metoden har inte vetenskapligt granskats men ska för första gången testas i stor skala i höst. Men preliminära resultat visar att metoden kan med 90 procents säkerhet avgöra om någon har eller kommer få problem med läsningen.