Utredning

Misstänker du att du har dyskalkyli och vill göra en utredning för detta? I vissa fall är det också nödvändigt med en diagnos om du vill ha särskild hjälp vid exempelvis högskoleprov och prov hos Vägverket.


Utredning för dyskalkyli – så går den till

utredningVid en utredning får du träffa en logoped där du får göra olika testuppgifter.

Det finns inga regler för hur dyskalkyli ska testas och utredas. Därför har olika aktörer har olika tester.

I dessa tester så bedöms förmågan att uppfatta mängd och antal, förståelse över talsystemet samt minne och klockan.

Testerna undersöker också hur du räknar och hur du räknar både lästal och problemlösning. Samtidigt görs test för språk- och läsförståelse för att se att det inte finns andra skäl till matematiksvårigheterna.

Hur lång tid tar det?

Generellt så brukar en utredning ta en hel dag, Ibland är dessa timmar uppdelat på två till tre besök.

Efter utredningen

Du får oftast en muntlig sammanfattning av resultatet direkt efter.

Sedan också en skriftlig sammanfattning på bristerna och hur du kan korrigera och hantera dessa brister. Du får förslag på hjälpmedel som skulle underlätta för just dig. Om du behöver en formell diagnos får du även det.

Detta kan vara bra om du exempelvis ska skriva högskoleprovet eller teoriprovet på Vägverket och behöver särskilt prov.