Hjälpmedel

I skolan och vid provtillfällen kan du med dyskalkyli behöva vissa strategier och hjälpmedel för visa att du förstår trots att du har problem med ren sifferfakta.


Strategier

Strategierna vid hjälp är viktigare än hur många hjälpmedel som faktiskt finns. Exempelvis så kan 30 minuter ensamtid med en specialpedagog var mycket bättre än flera timmars övning i grupp.

Dessutom är det viktigt för läraren att hitta elevens starka sidor och sedan bygga undervisningen runt det.

Hjälpmedel i skolan

1. Ental

Det kan vara enklare att omvandla alla tal till ental. Och att dessa ental finns rent konkret framför dig i form av stenar, plastbrickor eller liknande.

2. Tiobasmaterial

Tiobasmaterial representerar värdena 1, 10, 100 och 1000. Dessa är stavar som används för att synliggöra strukturen med basen tio.

3. Talrader

Det finns talrader upp till 100. Detta för att få en tydligare överblick och struktur. Dessa kan byggas av pärlband, brickor, stavar eller prickar. För de som har svårt med tal upp till hundra kan dessa talrader göras kortare.

miniräknare hjälpmedel

Hjälpmedel vid provtillfällen

Elever med dyskalkyli ska få använda sig av miniräknare vid prov. Detta för att kunna visa att man har en bra problemförmåga trots att man har svårt för ren sifferfakta.

Du har också rätt till att få frågorna upplästa muntligt, och du har rätt att svara muntligt om du vill.