Test för dyskalkyli

Misstänker du att du har dyskalkyli? Gör detta test för att se om symptomen stämmer in på dig.


Test om du behöver en utredning

Stämmer följande symptom in på dig så kan du behöva göra en utredning för att se vad som orsakar dina matematiksvårigheter.

 • Du har väldigt svårt att lära dig de fyra räknesätten
 • Det du har lärt dig på en mattelektion kommer du inte ihåg dagen efter
 • Du räknar helst på fingrarna
 • Du har svårt att lära dig klockan
 • Du har svårt att läsa kartor
 • Du har koncentrationssvårigheter
 • Du har alltid haft räknesvårigheter
 • Det finns någon i din släkt som har dyskalkyli

Borde du söka utredning för dyskalkyli?

Om symptomen ovan stämmer in på dig samtidigt som någon av punkterna under stämmer in på dig kan det vara skäl nog att få en utredning:

 • Dina räknesvårigheter ställer till det i vardagen för dig
 • Du vill veta varför du har räknesvårigheter
 • Om du vill ha hjälp med hjälpmedel, hur du kan träna din räkneförmåga och hur du ska hantera dina problem

Anledningen till att du inte behöver söka vård om du misstänker dyskalkyli är att du har rätt till extrahjälp i skolan med eller utan diagnos.

Det är bara om du känner att du behöver verktyg och strategier för att hantera dyskalkyli som du borde söka hjälp. Många känner nämligen att de klarar sig bra utan dessa strategier. Ibland kan det dock vara bra med att ha en diagnos, exempelvis om du ska skriva högskoleprovet eller göra teoriprov för Vägverket.

För att få en utredning

Om du vill göra en dyskalkyliutredning ska du kontakta din vårdcentral, skolhälsovården, psykolog eller en logoped för att få en remiss. Vissa privata aktörer kan du dock kontakta direkt utan remiss, då får dock oftast betala hela utredningen själv.