Rätt träning hjälper mot dyslexi

Den enda behandlingsmetod som med säkerhet hjälper vid dyslexi är att öva på kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt. Detta enligt en rapport från SBU.


rätt träning hjälper mot dyslexi

Dyslexi är ofta ärftligt och går inte att helt bli av med. Men besvären kan minska med olika hjälpmedel.

Det finns flera olika behandlingsmetoder för att hjälpa barn med dyslexi. Men enligt en ny rapport från SBU så finns det bara en metod som med säkerhet fungerar:

Där barnet får öva på att koppla språkljud med bokstäver, på ett strukturerat sätt. På så sätt förbättras stavningen, läsförmågan, läshastigheten och läsförståelsen.

– Alla barn med dyslexi borde få den här träningen, men av erfarenhet vet jag att alla inte får det, säger Ulrika Wolff, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, till SVT.

Läs hela rapporten på SBU.se.