Vad är dyskalkyli?

En person som har dyskalkyli har räknesvårigheter. Detta kan ge svårigheter i skolan, men även i vardagen så som att läsa busstidtabeller, komma ihåg telefonnummer eller räkna ut vad du ska betala i matbutiken.


dyskalkyli

Vid dyskalkyli har man svårt att hantera siffror, antal och mängd.

Så många lider av dyskalkyli

Ungefär 25 procent av alla elever i Sverige tycker att de har svårt med matteinlärningen. Och fem procent av dessa har mycket svårt med inlärningen.

Däremot vet man inte hur många av dessa som har dyskalkyli eftersom det inte finns något bra instrument för att sätta en diagnos för detta. Man tror dock att 1,8-6 procent av alla elever har diagnosen.

Kännetecken och symptom

  • Räknesvårigheter väldigt tidigt, redan från förskoleålder
  • Svårt att lära sig multiplikationstabellen
  • Kastar om siffror – 346 kan bli 364
  • Svårt att uppfatta antal och mängd
  • Svårt att komma ihåg siffor så som telefonnummer och liknande
  • Svårt att skilja på höger och vänster
  • Svårt att läsa kartor
  • Svårt att kolla busstabeller

Behöver inte vara dyskalkyli trots symptom

Kom ihåg att även om du har dessa kännetecken och symptom så behöver du inte lida av dyskalkyli. Det kan finnas många andra orsaker till att du matematiksvårigheter. Så som inlärningssvårigheter, brister i undervisningen eller en negativ inställning till matematiken.

Dessutom kan matematiksvårigheter bero på andra diagnoser så som ADHD och Aspergers. Därför är det viktigt att du får en ordentlig utredning om du eller ditt barn har stora räknesvårigheter.

Orsaker till dyskalkyli

Dyskalkyli är till stor del ärftligt men kan i vissa fall även bero på omständigheter så som förtidig födsel.

Utredning, test och diagnos

Misstänker du att ditt barn har dyskalkyli ska du ta kontakt med elevhälsan eller en specialpedagog för utredning.

Misstänker du som vuxen att du har dyskalkyli så ska du vända dig till vårdcentralen. Där får du en remiss till en logoped för utredning.

En utredning går ofta till så att du eller ditt barn får göra tester som visar på din förmåga att uppfatta mängd, antal och klockan. Testerna kontrollerar också hur du löser matematiska problem och lästal.

Svårigheter att ställa diagnos

Det är väldigt svårt att ställa exakt diagnos då det inte finns några bra diagnostiska instrument inom området. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med forskning än.

Hjälpmedel

Om du har dyskalkyli så är det skolans skyldighet att hjälpa dig och underlätta inlärningen för dig. Exempelvis kan du få stödundervisning och ha tillgång till miniräknare och lathundar.

Vuxna personer som har dyskalkyli får hitta strategier för att underlätta i arbetet och i vardagen.